100 Volt Systemen

Wat is een 100 Volt installatie?

Bij PA en omroepinstallaties waarbij lange kabels nodig zijn naar de luidsprekers worden vaak zogenaamde 100 Volt systemen toegepast. Ook wordt hier vaak gebruik van gemaakt als er een groot aantal luidsprekers in een ruimte moeten hangen. Dit kan zowel binnen als buiten. Toepassingen vindt u bij bijvoorbeeld bij fabriekshallen, restaurants, sportcentra, sportvelden, kerken, winkelcentra.

Normale luidsprekers hebben een lage impedantie van meestal 4 of 8 Ohm. Ze werken bij een relatief lage spanning en een grote stroomsterkte. Dat betekent dat om verliezen in de bekabeling te vermijden, de weerstand van de kabel zeer laag moet zijn. Bij grote kabellengtes zou dit leiden tot zeer dikke kabels. Een voorbeeld: 4 Ohm bij 100 Watt levert een stroomsterkte op van 5 Ampère bij een spanning van 20V. Bij een 100m lange kabel zouden we dan al 8mm2 kabels moeten gebruiken! Stel dat we nu die spanning omhoog brengen naar 100V, dan wordt de stroomsterkte 1A en de impedantie 100 Ohm. We kunnen dan veel dunnere kabels gebruiken!

Elke luidsprekerbox die gebouwd is voor een 100V systeem bevat een transformator, die ervoor zorgt dat de box bestand is tegen 100V. Je kunt dus geen normale speaker rechtstreeks aansluiten! Als op een 100V luidspreker staat "10W", dan neemt die speaker 10W op van het 100V systeem als het systeem op maximaal volume werkt. Sluit je een tweede speaker aan van bijvoorbeeld 50W, dan zal die op hetzelfde moment 50W opnemen. Je 100V versterker moet dit uiteraard wél kunnen leveren! Sluit je een speaker aan van 0,5W op hetzelfde systeem, dan zal dat bij maximaal volume van de 100V installatie ook maar 0,5W opnemen. Op een 150W 100V versterker kun je zo bijvoorbeeld 50 1W speakers aansluiten plus vier 25W speakers, zolang je maar niet boven die 150W uitkomt. Alle speakers van een 100V systeem staan parallel aan elkaar. Kabellengtes van honderden meters zijn mogelijk zonder noemenswaardige verliezen.

Er zijn speciale 100V versterkers voor dit soort systemen. Gebruik de versterkers bij spraak niet boven 90% van het maximum vermogen, bij muziek is 70% een veilige bovengrens. De meeste moderne 100V versterkers werken als normale versterkers en hebben een transformator aan de uitgang. Soms hebben ze behalve de 100V uitgangen ook nog normale 4 Ohm of 8 Ohm uitgangen. De meeste 100V versterkers hebben naast de 100V aansluiting ook nog een 70V aansluiting. Gebruik je die in plaats van de 100V trap dan kun je daar het dubbele aantal luidsprekers op aansluiten. Als je het uitrekent is die versterker weer optimaal aangepast. Het resultaat is dat alle luidsprekers 3dB geluid minder geven, maar dat hoor je nauwelijks.

Gerelateerde categorieën