UV & Blacklight

Met een blacklight kunt u een paarse gloed (UV) uitsturen. Dit geeft een toverachtig effect op bijvoorbeeld witte kleding of witte decorstukken. Afhankelijk van de ruimte en of het gaat om een vaste of mobiele installatie, kunt u kiezen voor verschillende modellen. Deze varieren van TL-buizen tot LED strips of tot compleet uitgeruste parren. Bij deze laatste categorie gaat het om standaard LED parren die, naast de "conventionele" functionaliteit ook UV-licht kunnen projecteren. Wanneer gebruikt met de juiste dosering, geeft UV-licht een prachtig effect en kan het een integraal onderdeel van uw lichtset zijn.

Bekijk de filmpjes om een indruk te krijgen. Of neem contact op voor extra informatie.